Czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy ulega przedawnieniu?

rawpixel-552391-unsplash

Rawpixel

Pytanie to ma duże znaczenie, bo wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania można złożyć dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Wielu ubezpieczonych obawia się, że przewidziany jest jakiś termin na złożenie tego wniosku i z powodu długotrwałego leczenia pieniądze im po prostu przepadną.

W przepisach prawa nie znajduje się natomiast przepis, który wprost wskazywałby czy roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek ulega przedawnieniu. Niektórzy automatycznie wskazują na 2 lub 3 letni termin od dnia wypadku, wskazując na podobny charakter roszczenia do roszczeń odszkodowawczych z kodeksu cywilnego. Takie myślenie jest jednak błędne!

Roszczenie o wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek nie ulega przedawnieniu.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku  z dnia 8 sierpnia 2007 r. (sygn. akt II UK 23/07).

W przeciwnym razie możliwość złożenia wniosku dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji godziłaby w prawa ubezpieczonych.

Reklamy

Leworęczność a wysokość jednorazowego odszkodowania za uraz ręki podczas wypadku przy pracy

rawpixel-761493-unsplash

Rawpixel

Jesteś leworęczny? Koniecznie zgłoś to lekarzowi orzecznikowi podczas badania mającego na celu ustalenie wysokości uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek wypadku przy pracy!

Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od dwóch czynników:

– wysokości uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego,

– wysokości miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonemu przysługuje 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. kwota ta wynosi 809 zł. Ustalając uszczerbek na zdrowiu lekarz orzecznik stosuje się do tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (można zapoznać się z nią pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022341974/O/D20021974.pdf)

W stosunku do kończyn górnych w tabeli rozróżniono rękę lewą oraz rękę prawą. Widełki procentowe dla ręki prawej są inne niż dla ręki lewej. Zawsze w stosunku do ręki prawej przewidziana jest możliwość orzeczenia większego procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Na końcu tabeli ustawodawca dodał jednak następujący zapis: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u osób leworęcznych stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzenia ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.

Zaledwie od 8 do 15 % społeczeństwa jest leworęczna. Takim zapisem ustawodawca wychodzi naprzeciw osobom leworęcznym, dla których złamanie lewej ręki jest porównywalne w skutkach do złamania ręki prawej przez osoby praworęczne.

Tytułem przykładu za złamanie kości ramiennej z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny lekarz orzecznik może orzec w przypadku ręki prawej od 5 % do 15 % uszczerbku, natomiast ręki lewej od 5 % do 10 % uszczerbku. Zgłoszenie lekarzowi orzecznikowi leworęczności pozwoli na zyskanie nawet 4.045 zł (5% x 809 zł)! Pamiętajmy o tym!