Najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy to osoby ze stażem pracy poniżej 1 roku!

devin-avery-517271-unsplash

Devin Avery

Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje raport dotyczący wypadków przy pracy. Niedawno opublikował statystyki dotyczące 2016 r. Znalazłam tam kilka ciekawych informacji.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy 2016 r.” wynika, że uczestnikami wypadków przy pracy najczęściej są osoby ze stażem pracy poniżej 1 roku. Stanowią oni aż 31,7 % wszystkich poszkodowanych. Natomiast poszkodowani ze stażem nieprzekraczającym 3 lat stanowią 47,4 % wszystkich poszkodowanych, czyli prawie połowę!

Z powyższego wynika, że na wypadek przy pracy najbardziej narażeni są młodzi pracownicy.

Co ciekawe do branż, w których wypadku z udziałem młodych pracowników są najczęstsze należą:

  • Administrowanie i działalność wspierająca – 83,5% wszystkich poszkodowanych,
  • Zakwaterowanie i gastronomia – 72,2% wszystkich poszkodowanych,
  • Handel i naprawa pojazdów samochodowych – 59,4% wszystkich poszkodowanych,
  • Budownictwo – 54,8% wszystkich poszkodowanych.

Młodzi pracownicy przodują także w statystykach dotyczących wypadków śmiertelnych. Wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym wśród pracowników o stażu nieprzekraczającym 3 lata stanowiły aż 51,9%, w tym 35,4% stanowiły osoby o stażu 1 rok i mniej. Najczęściej pracownicy przyczynili się do tych wypadków.

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html