Wypadek przy pracy a liczba dni wolnych pracownika

hannah-wei-84051-unsplash

Hannah Wei

Wiadomo, że jak jest wypadek przy pracy i uraz poszkodowanego to jest on na L4 i ma „wolne”. Ile średnio dni wolnych ma pracownik po wypadku? Ile łącznie poszkodowani w Polsce wykorzystują mają dni wolnych w związku z wypadkiem przy pracy?

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Wypadki przy pracy 2016 r.”. Jednym z aspektów poddanych analizie była liczba dni, w których pracownik nie wykonywał pracy w następstwie wypadku przy pracy.

Łączna liczba dni absencji pracowników w 2016 roku wyniosła aż 3815658. Liczba ta odpowiada prawie 11 tysięcy lat. Sektor prywatny pochłonął aż 69,6 % dni absencji pracowników. W stosunku do 2015 r., w którym liczba dni absencji wyniosła 3692574, odnotowano wzrost o 3,3 % (dokładnie o 123084 dni). To ciekawe, biorąc pod uwagę, że liczba poszkodowanych wzrosła jedynie o 264 osoby.

Średnio każdy z poszkodowanych na skutek wypadku przy pracy był niezdolny do pracy przez 43,5 dni. Najwięcej poszkodowanych nie pracowało od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Najdłuższa nieobecność wiązała się z wypadkiem w sekcji górnictwa i wydobywania, bowiem aż 80,8 dni.

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html