Kłamstwa w protokole powypadkowym

cytonn-photography-604680-unsplash

Cytonn Photography

Dostajemy od pracodawcy protokół powypadkowy a tam same kłamstwa. Czy możemy coś z tym zrobić? Ten dokument jest bardzo ważny, bowiem jest podstawą do wypłaty wszystkich świadczeń w związku z wypadkiem.

Zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego . Na oficjalnym wzorze, który należy stosować, w pkt 13 znajduje się zapis o zapoznaniu się przez pracownika lub członka jego rodziny z protokołem i miejsce na podpis oraz datę. Praktyka pokazała mi jednak, że i to pracodawca potrafi obejść. Na jednym z protokołów, z którym ostatnio miałam okazję się zapoznać, w punkcie tym widniało co prawda imię i nazwisko poszkodowanego, ale podpis był podpisem pracodawcy.

Poszkodowany oczywiście nie zgadzał się z protokołem, w treści którego został obarczony całą winą za wypadek. Oczywiście pracodawca który podpisał się w miejscu dla poszkodowanego, nie poinformował go również o możliwości wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Poszkodowany ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołu powypadkowego. Te uwagi i zastrzeżenia stanowią integralną część protokołu. Następnie zespół przekazuje protokół wraz z załącznikami pracodawcy do zatwierdzenia. Jeżeli poszkodowany złożył uwagi lub zastrzeżenia pracodawca nie może zatwierdzić protokołu i musi zwrócić go zespołowi do wyjaśnienia i uzupełnienia. Zespół w ciągu 5 dni sporządza nowy protokół i wraz z protokołem wcześniej niezatwierdzonym przekazuje pracodawcy do ponownego zatwierdzenia. W rozporządzeniu nie ma jednak informacji, co się dzieje w sytuacji gdy protokół nadal jest błędny. Pracodawca nie powinien zatwierdzać wadliwego protokołu, być może całą procedurę ze zwrotem można powtarzać bez końca.

Na wzorze protokołu znajduje się jednak pouczenie, zgodnie z którym pracownik może wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu. Pomimo braku regulacji w zakresie ponownych zwrotów protokołów, pracownik nie pozostaje bez możliwości jego zakwestionowania.

Reklamy

Uraz kończyny najczęstszym następstwem wypadku przy pracy z 2016 roku

rawpixel-1135753-unsplash

Rawpixel

Jaki uraz jest najczęstszym urazem w wypadkach przy pracy?

Aż 78,2 % ogólnej liczby poszkodowanych doznała na skutek wypadku przy pracy urazy kończyny. Uraz kończyny przodował także w następstwach wypadków przy pracy z 2015 roku.

38511 poszkodowanych doznało urazu kończyn górnych, natomiast 30271 poszkodowanych doznało urazów kończyn dolnych.

Rany i powierzchowne urazy stanowiły 45 % urazów, natomiast złamania kości 19,2 % urazów. Pozostałe 28,3 % urazów to przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania.

Do największej liczby urazów kończyn doszło w następujących sektorach: robotnicy w przetwórstwie, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki, specjaliści do spraw zdrowia.

Drugie miejsce na podium znalazły urazy głowy, natomiast trzecie urazy grzbietu łącznie z kręgosłupem. Na skutek wypadków przy pracy w 2016 roku dokonano aż 1188 amputacji urazowych.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html