W której branży jest najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy?

jezael-melgoza-326121-unsplash

Jazael Melgoza

Są prace mniej i bardziej niebezpieczne. Jak to wygląda w statystykach?

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy w 2016 r.” wynika, że najwięcej poszkodowanych w następstwie wypadków przy pracy wykonywało pracę w sektorze przetwórstwa przemysłowego. W tym sektorze najbardziej wypadkową branżą była produkcja artykułów spożywczych i produkcja artykułów metalowych, z wyłączeniem urządzeń i maszyn.

Drugim sektorem z największą liczbą poszkodowanych jest handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów, natomiast trzecim opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Warty uwagi wynik wystąpił w sekcji budownictwo, bowiem liczba pracujących w 2016 roku wzrosła o 4,7 %, a liczba poszkodowanych zmniejszyła się aż o 5,3 % w porównaniu do 2015 roku.

O walorze niebezpieczeństwa danego sektora świadczy jednak nie sama ilość poszkodowanych, a ilość poszkodowanych w stosunku do liczby osób pracujących. Do najbardziej niebezpiecznych sektorów należą:

 • dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • przetwórstwo przemysłowe.

Tak jak wszystkie prace fizyczne nie budzą zdziwienia, tak sektor pomocy społecznej jest pewnym zaskoczeniem. Na czym mogłyby polegać te wypadki przy pracy? Może agresywni podopieczni? Czy czytelnicy mają jakieś korzyści?

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html

Reklamy

Uraz kończyny najczęstszym następstwem wypadku przy pracy z 2016 roku

rawpixel-1135753-unsplash

Rawpixel

Jaki uraz jest najczęstszym urazem w wypadkach przy pracy?

Aż 78,2 % ogólnej liczby poszkodowanych doznała na skutek wypadku przy pracy urazy kończyny. Uraz kończyny przodował także w następstwach wypadków przy pracy z 2015 roku.

38511 poszkodowanych doznało urazu kończyn górnych, natomiast 30271 poszkodowanych doznało urazów kończyn dolnych.

Rany i powierzchowne urazy stanowiły 45 % urazów, natomiast złamania kości 19,2 % urazów. Pozostałe 28,3 % urazów to przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania.

Do największej liczby urazów kończyn doszło w następujących sektorach: robotnicy w przetwórstwie, pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki, specjaliści do spraw zdrowia.

Drugie miejsce na podium znalazły urazy głowy, natomiast trzecie urazy grzbietu łącznie z kręgosłupem. Na skutek wypadków przy pracy w 2016 roku dokonano aż 1188 amputacji urazowych.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html

Zwiększa się ilość poszkodowanych w wypadkach przy pracy

rob-curran-396488-unsplash

Rob Curran

Niestety wnioski z analizy raportu GUS nie są najlepsze…

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Wypadki przy pracy 2016 r.”. Z raportu wynika, że w 2016 roku odnotowano 87886 osób poszkodowanych na skutek wypadków przy pracy. Porównując, w 2015 roku zarejestrowano 87622 poszkodowanych.

Liczba poszkodowanych zwiększyła się zatem aż o 264 osoby (0,3%)!

Optymistycznym akcentem jest zmniejszenie się liczy osób poszkodowanych w wypadkach  ze skutkiem śmiertelnym. W 2015 roku na skutek wypadku przy pracy śmierć poniosły 304 osoby, a w 2016 roku 243. Liczba zgonów zmalała aż o 20,1 %. Zmniejszyła się także liczba osób poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała, z 502 do 467 (o 7 %).

Co najistotniejsze raport GUS oparty jest o zgłoszone wypadki przy pracy, a jak wiadomo dużo wypadków nie jest oficjalnie zgłaszanych z powodu niewiedzy pracownika czy niechęci pracodawcy…

Z tych względów raport nie oddaje rzeczywistej ilości wypadków przy pracy. Niemniej jednak nawet liczba zarejestrowanych wypadków budzi przerażenie.

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html

Ranking województw – wypadki przy pracy w 2016 roku

andrew-neel-133200-unsplash

Andrew Neel

Które województwo jest „najniebezpieczniejsze” dla pracownika?

Według statystyk przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny najwięcej poszkodowanych uległo wypadkom przy pracy w 2016 roku w województwie śląskim (11912). Na podium znalazło się miejsce również dla województwa wielkopolskiego (11151) oraz mazowieckiego (10522). Lista wszystkich województw układa się następująco:

 1. śląskie,
 2. wielkopolskie,
 3. mazowieckie,
 4. dolnośląskie,
 5. małopolskie,
 6. pomorskie,
 7. łódzkie,
 8. kujawsko-pomorskie,
 9. zachodniopomorskie,
 10. lubelskie,
 11. warmińsko-mazurskie,
 12. podkarpackie,
 13. lubuskie,
 14. opolskie,
 15. podlaskie,
 16. świętokrzyskie.

Największa ilość wypadków nie przekłada się jednak na tytuł najniebezpieczniejszego województwa.

W swoim raporcie GUS wskazał natomiast na tzw. współczynnik wypadkowości, który obrazuje liczbę poszkodowanych przypadających na 1000 pracowników. Według tego kryterium, najbardziej niebezpiecznym województwem jest warmińsko-mazurskie (współczynnik 9,17), następnie dolnośląskie (współczynnik 9,08) oraz wielkopolskie (współczynnik 8,70).

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html

Najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy to osoby ze stażem pracy poniżej 1 roku!

devin-avery-517271-unsplash

Devin Avery

Główny Urząd Statystyczny co roku publikuje raport dotyczący wypadków przy pracy. Niedawno opublikował statystyki dotyczące 2016 r. Znalazłam tam kilka ciekawych informacji.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wypadki przy pracy 2016 r.” wynika, że uczestnikami wypadków przy pracy najczęściej są osoby ze stażem pracy poniżej 1 roku. Stanowią oni aż 31,7 % wszystkich poszkodowanych. Natomiast poszkodowani ze stażem nieprzekraczającym 3 lat stanowią 47,4 % wszystkich poszkodowanych, czyli prawie połowę!

Z powyższego wynika, że na wypadek przy pracy najbardziej narażeni są młodzi pracownicy.

Co ciekawe do branż, w których wypadku z udziałem młodych pracowników są najczęstsze należą:

 • Administrowanie i działalność wspierająca – 83,5% wszystkich poszkodowanych,
 • Zakwaterowanie i gastronomia – 72,2% wszystkich poszkodowanych,
 • Handel i naprawa pojazdów samochodowych – 59,4% wszystkich poszkodowanych,
 • Budownictwo – 54,8% wszystkich poszkodowanych.

Młodzi pracownicy przodują także w statystykach dotyczących wypadków śmiertelnych. Wypadki przy pracy ze skutkiem śmiertelnym wśród pracowników o stażu nieprzekraczającym 3 lata stanowiły aż 51,9%, w tym 35,4% stanowiły osoby o stażu 1 rok i mniej. Najczęściej pracownicy przyczynili się do tych wypadków.

 

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,4,10.html